NoclegiTanie.net - Najwiêkszy katalog tanich noclegów w Czechach, na S³owacji i na œwiecie
Chcete reklamu na tomto místì?
tanie noclegi
Czechy - noclegi Morawy i Œl¹sk - noclegi S³owacja - noclegiTanie noclegi - Koprovnica

(czêœæ gminy Dolné Strháre)

Jesteœ tutaj: » » » » Koprovnica

Wyœwietl mapê noclegów - Koprovnica
Czêœæ gminy: Koprovnica (Strona 1/1)Poka¿ stronê: 1
- %Hotel Roza, Dolné Strháre - Koprovnica
Pogórze Krupiñskie / Jaworie / Nowograd / Ipola Region / K¹pielisko termalne Dolna Strehowa Pokazaæ na mapie
Telefon+421 474 896 303, mob. +421 907 226 682 mikulasovajana-anaj@azet.sk
Po³o¿enie: V malebnej prírode v kopcoch Krupinskej planiny, v rekreaènej oblasti Koprovnica v Brezovskej doline. 3,5 km od obce Dolné Strháre a 10 km od mesta Ve¾ký Krtíš. Autobusová zastávka 550 m (na ceste Dolné Strháre - Suché Brezovo). Pri stredisku ústí vodný tunel vedúci z obce Horné Strháre (technická pamiatka). V okolí hotela sa nachádza množstvo zvere (jelene, srnky, diviaky), možnos organizova po¾ovaèky. Zrúcanina Modrý Kameò 9 km. Kúpalisko Dolná Strehová 13 km.

Nocleg: Hotel s kapacitou 45 osôb v 10 izbách a 1 apartmáne. Izby sú 3-lôžkové s vlastným soc. zariadením, TV, internetom a možnosou prístielky. Reštaurácia až pre 70 osôb, našou špecialitou sú kaèacie alebo husacie hody s domácimi lokšami. V areáli je letný bazén, ihriská a športoviská. Poèas celého roka je možnos poskytnú priestory hotela pre detské tábory a školy v prírode. Organizujeme plesy a kultúrne podujatia. Možnos grilovania ved¾a hotela pri ¾udovej alebo cigánskej hudbe. Vieme zabezpeèi ochutnávku miestnych vín.

Cena: Celoroène: 1-4 noci 10 EUR/os/noc (iba 1 osoba na izbe 14 EUR/noc), 5 a viac nocí 8 EUR/os/noc (iba 1 osoba 12 EUR/noc). Raòajky 4 EUR. Rekreaèný poplatok 0,33 EUR/os/noc.

wiêcej info...Aktualizacja: 1 marca 2013   Liczba ³ó¿ek: 45 £ó¿ka z dostêpem bez barier: ?

Czêœæ gminy: Koprovnica (Strona 1/1)Poka¿ stronê: 1

M e n u
Wstêp - noclegi
Czechy
Morawy i Œl¹sk
S³owacja
Ukraina
Polska
Wêgry
Szukaj
Plany wycieczek
Noclegi na œwiecie
Og³oszenia
O projekcie
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g o w a n i e
Logowanie siê
Nowy u¿ytkownik

J a k o œ æ
JakoϾ to nasz cel!
Czy znalaz³eœ
nieœcis³oœæ?
Poinformuj admina

F a c e b o o k

W s p ó ³ p r a c a
Hiking.Sk

Duše Karpat

Linki

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil