NoclegiTanie.net - Najwiêkszy katalog tanich noclegów w Czechach, na S³owacji i na œwiecie
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
tanie noclegi
Czechy - noclegi Morawy i Œl¹sk - noclegi S³owacja - noclegiTanie noclegi - Partizánske

Jesteœ tutaj: » » » Partizánske

Wyœwietl mapê noclegów - Partizánske
Miasto: Partizánske (Strona 1/1)Poka¿ stronê: 1
100 %Pensjonat Sa³asz, Partizánske
Trybecz / K¹pielisko termalne Chalmová / Góry Stra¿owskie Pokazaæ na mapie
Telefonmob. +421 903 717 480 (Peter Utekal), +421 903 254 351, +421 905 625 493 recepcia@salas-partizanske.sk
Po³o¿enie: V malebnom prostredí na okraji mesta Partizánske, v objatí hôr pohoria Tribeè, ïaleko od ruchu mesta. Kedysi sa tu chúlila chalúpka, v ktorej gazdoval baèa so svojimi ovcami. Jedno z najob¾úbenejších miest stretnutí, zábav a pohody v okolí Partizánskeho.

Nocleg: Štýlová salaš s reštauráciou. Útulné 1- a 2-poste¾ové izby a dva 4-lôžkové apartmány. Všetky izby a apartmány sú vybavené LCD TV, prístupom na internet (WiFi aj kábel) a vlastnou kúpe¾òou so sprchou s toaletou. Salaš je v prevádzke non-stop. V salaši je vlastná reštaurácia (tradièné slovenské jedlá). Detské ihrisko.

Cena: Izby: 1-lôžková 25 EUR/noc (s príste¾kou 35 EUR/izba/noc), 2-lôžková 38 EUR/izba/noc, 2-lôžková s vlastným vchodom a možnosou príste¾ky 45 EUR/izba/noc (s príste¾kou 55 EUR/izba/noc). Apartmány (4-lôžkové): menší 65 EUR/apartmán/noc (iba 3 osoby 60 EUR, 2 osoby 50 EUR), ve¾ký 70 EUR/apartmán/noc (iba 3 osoby 65 EUR, 2 osoby 55 EUR). Z¾avy: 5 % na ubytovanie na 2 noci, 10 % na 3 noci, 15 % na 4 a viac nocí.

wiêcej info...Aktualizacja: 1 grudnia 2015   Liczba ³ó¿ek: 21 £ó¿ka z dostêpem bez barier: ?

Miasto: Partizánske (Strona 1/1)Poka¿ stronê: 1

M e n u
Wstêp - noclegi
Czechy
Morawy i Œl¹sk
S³owacja
Ukraina
Polska
Wêgry
Szukaj
Plany wycieczek
Noclegi na œwiecie
Og³oszenia
O projekcie
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g o w a n i e
Logowanie siê
Nowy u¿ytkownik

J a k o œ æ
JakoϾ to nasz cel!
Czy znalaz³eœ
nieœcis³oœæ?
Poinformuj admina

F a c e b o o k

W s p ó ³ p r a c a
Hiking.Sk

Duše Karpat

Linki

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil