NoclegiTanie.net - Najwiêkszy katalog tanich noclegów w Czechach, na S³owacji i na œwiecie
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
tanie noclegi
Czechy - noclegi Morawy i Œl¹sk - noclegi S³owacja - noclegiApartamenty Wiktor ***, Bratys³awa - Dubrawka

Jesteœ tutaj: » » » »

- %Apartamenty Wiktor ***, Bratys³awa - Dubrawka
hlavné mesto Bratislava / Ma³e Karpaty Pokazaæ na mapie
Telefon+421 263 452 085, +421 263 452 084, mob. +421 905 777 888 recepcia@hotelviktor.sk
Po³o¿enie: V Bratislave, v nádhernej vilovej lokalite v mestskej èasti Dúbravka, iba 15 minút autom (8 km) do centra Bratislavy. Autobusová zastávka (MHD) 200 m. Východisko na prechádzky do lesov Devínskej Kobyly (znaèené turistické trasy v blízkom okolí). Apartmány sú 5 minút od nákupného strediska Saratov a Tesco Dúbravka, 10 minút od nákupného centra Bory.

Nocleg: V roku 2015 novopostavené, kompletne zariadené, priestranné apartmány (4-, 5-, 7- a 8-lôžkový), vhodné na krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie. V každom apartmáne je klimatizácia, LCD TV, WiFi aj pevné pripojenie, kúpe¾òa, WC, obývaèka, spálne, kompletne vybavená kuchynka (mikrovlnka, chladnièka, mraznièka, el. rúra, šporák, rýchlovarná konvica, umývaèka riadu), práèka, žehlièka. Apartmány sú nefajèiarske (pre fajèiarov je vyhradené miesto). Ponúkame takmer hotelový servis (upratovanie, výmena poste¾nej bielizne a uterákov, hygienické potreby). Parkovanie v areáli pred apartmánmi.

Cena: Celoroène okrem sviatkov: apartmán Kristína (4 osoby) 80 EUR/apartmán/noc, apartmán Viktor (5 osôb) 100 EUR/apartmán/noc, apartmán Sylvester (7 osôb) 120 EUR/apartmán/noc, apartmán Jasmina (8 osôb) 140 EUR/apartmán/noc. Sviatky (24.12.-26.12., 31.12.-1.1.): príplatok 20 EUR/apartmán/noc. Rekreaèný poplatok 1,70 EUR/os/noc. Ceny zahàòajú spotrebu energií, uteráky, poste¾nú bielizeò, závereèné upratovanie, WiFi internet aj parkovanie a sú platné aj pri ubytovaní iba na 1 noc.

Adres: Apartmány Viktor***, Jadranská 41, 841 02 Bratislava-Dúbravka. Riadite¾ka: PaedDr. Ivona Podstavková, PhD.

WWW: www.apartmanyviktor.sk facebook

Dodatkowe informacje: P³atna reklama.

Aktualizacja: 2 sierpnia 2018   Liczba ³ó¿ek: 24 £ó¿ka z dostêpem bez barier: ?

Zalecenie zakwaterowania:


Opinie klientów o zakwaterowaniu (Apartamenty Wiktor ***, Bratys³awa - Dubrawka):

Máte s tímto ubytováním nìjakou zkušenost?
Podìlte se, prosím, s ostatními o své zážitky.

Twoja opinia bêdzie bardzo pomocna dla wielu innych ludzi!

Przed w³o¿eniem recenzjê musisz siê zalogowaæ.

  • Nie ma recenzjê tego miejsca zakwaterowania.

Informacje kontaktowe (QR Code)Lokalizacja zakwaterowania (Apartamenty Wiktor ***, Bratys³awa - Dubrawka):

Noclegi na mapie

Prze³¹cz mapê: OpenStreetMapOpenStreetMap | Google + kamera StreetViewGoogle + kamera StreetView
£adowanie mapy...
£adowanie mapy...
Z:   Do: Apartamenty Wiktor ***, Bratys³awa - Dubrawka
Obejmuj¹ drogi p³atne: taknie
Street View se naèítá...

M e n u
Wstêp - noclegi
Czechy
Morawy i Œl¹sk
S³owacja
Ukraina
Polska
Wêgry
Szukaj
Plany wycieczek
Noclegi na œwiecie
Og³oszenia
O projekcie
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g o w a n i e
Logowanie siê
Nowy u¿ytkownik

J a k o œ æ
JakoϾ to nasz cel!
Czy znalaz³eœ
nieœcis³oœæ?
Poinformuj admina

F a c e b o o k

W s p ó ³ p r a c a
Hiking.Sk

Duše Karpat

Linki

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil