NoclegiTanie.net - Najwiêkszy katalog tanich noclegów w Czechach, na S³owacji i na œwiecie
Chcete reklamu na tomto místì?
tanie noclegi
Czechy - noclegi Morawy i Œl¹sk - noclegi S³owacja - noclegiKemping Basen termalny, Wrbów

Jesteœ tutaj: » » »

15 % (2)Kemping Basen termalny, Wrbów
K¹pielisko termalne Wrbów / Góry Lewockie Pokazaæ na mapie
Telefon+421 524 261 233 (sekretariát), +421 524 261 255 (recepcia camping), +421 524 261 267 (pokladòa kúpaliska) sekretariat@termalnekupalisko.com
Po³o¿enie: V areáli termálneho kúpaliska Vrbov, 7 km od Kežmarku. V mieste je 7 bazénov, z toho sú 3 detské. Teplota vody v bazénoch od 26 do 38 °C. V blízkosti areálu kúpaliska sa nachádza 1 lovný rybník. V obci Vrbov sa nachádza obchod s potravinami.

Nocleg: Kemp s kapacitou až 500 osôb. Otváracia doba kempu je od 1.7. do 31.8. Kemp je vybavený sociálnym zariadením. Reštaurácia v areáli kúpaliska, posedenie v príjemnom prostredí za prijate¾né ceny. Kúpalisko je otvorené celoroène (v letnej sezóne od 9 do 22 hod, mimo sezóny od 10 do 20 hod). Nová vstupná budova s vnútorným detským bazénom, výplavovým bazénom a vonkajším sedacím bazénom.

Cena: Celá sezóna: osoba 2,50 EUR/noc, stan 3 EUR/noc, auto 2 EUR/noc, caravan a mikrobus 5 EUR/noc, autobus 5 EUR/noc, elektrický prúd 3 EUR/noc. Poplatok obci Vrbov 0,50 EUR/os/noc. Pre ubytovaných vstup do aquaparku so z¾avou 15 %.

Adres: Kemp Vrbov (camp Vrbov, kemping Vrbov, camping Vrbov), Termálne kúpalisko Vrbov, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., 059 72 Vrbov 299. Kontaktná osoba: Ing. Lucia Po¾anovská.

WWW: www.termalnekupalisko.com/?Camping

Aktualizacja: 1 sierpnia 2014   Liczba ³ó¿ek: 0 £ó¿ka z dostêpem bez barier: 0

Zalecenie zakwaterowania:


Opinie klientów o zakwaterowaniu (Kemping Basen termalny, Wrbów):

Máte s tímto ubytováním nìjakou zkušenost?
Podìlte se, prosím, s ostatními o své zážitky.

Twoja opinia bêdzie bardzo pomocna dla wielu innych ludzi!

Przed w³o¿eniem recenzjê musisz siê zalogowaæ.

 • 0 %
  ??, Suèany (22.07.2016 v 08.12)
  KEMP NEFUNGUJE
 • 30 %
  Miloš Chovanec, Banská Bystrica (06.08.2012 v 12.03)
  U¿ytkownik przebywa³ tu od 23.07.2012 do 26.07.2012.
  Tak tento kemp je dos zpustnutý. Potraviny sú v dedine. Reštaurácia je v neïalekom hoteli, WC v kempe dá sa použi. Chatky v kempe sú staršie a bez verandy alebo terasy. Priestor pre stanovanie je zalesnený a vlhký. Poèasie tu býva daždivejšie a pod stromami je blato. Jediná plocha vhodná je na bývalom ihrisku. Trávnatá stráò je nekosená a strmá. Je tu málo ¾udí.

Informacje kontaktowe (QR Code)Lokalizacja zakwaterowania (Kemping Basen termalny, Wrbów):

Noclegi na mapie

Prze³¹cz mapê: OpenStreetMapOpenStreetMap | Google + kamera StreetViewGoogle + kamera StreetView
£adowanie mapy...
£adowanie mapy...
Z:   Do: Kemping Basen termalny, Wrbów
Obejmuj¹ drogi p³atne: taknie
Street View se naèítá...

M e n u
Wstêp - noclegi
Czechy
Morawy i Œl¹sk
S³owacja
Ukraina
Polska
Wêgry
Szukaj
Plany wycieczek
Noclegi na œwiecie
Og³oszenia
O projekcie
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g o w a n i e
Logowanie siê
Nowy u¿ytkownik

J a k o œ æ
JakoϾ to nasz cel!
Czy znalaz³eœ
nieœcis³oœæ?
Poinformuj admina

F a c e b o o k

W s p ó ³ p r a c a
Hiking.Sk

Duše Karpat

Linki

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil